PG Logo

Stadsfeesten 2019

Feest van Ontmoeting

In het weekend van de Hoornse Stadsfeesten was er de laatste jaren een gezamenlijke openluchtviering op de Roode Steen.
Afgelopen jaar werd in die viering de toespraak gehouden door de burgemeester van Hoorn, dhr. Jan Nieuwenburg. U kunt hier een fragment uit zijn toespraak terugluisteren.

In 2020 is het tijd voor verandering. De zondagmorgendienst vervalt.
Er zal een Feest van Ontmoeting zijn op de Roode Steen, op zaterdag 15 juni van 10.30 tot 12.30 uur.

Van de Grote Oost, Grote Noord en het West, van (bijna) alle windrichtingen komen optochten van religieuze muziek, – denk aan bv de band van het Leger des Heils, de né en de saz uit de moslimtraditie, trommels, – naar de Rode Steen. Een prachtig symbool van veelkleurigheid! Net als het mozaïek dat kleurig is, omdat alle steentjes zichzelf blijven. Daar aangekomen wordt het lied ‘Ken je mij? gezongen op het podium: het feest van ontmoeting en kleur is geopend. Wie ben jij? En wie is jouw God?

Daarna kunnen we genieten van liederen en muziek uit de soefitraditie, een derwisj-danser uit Syrië die ons meeneemt in zijn vervoering, zijn we getuige en worden we uitgenodigd mee te gaan in het Hindoeïstische zingen van dé oerklank, en de stilte te voelen… is er interactie met de aanwezigen door een prikkelende vraag, zijn er hapjes te proeven, horen we een christelijk jubellied dat iedereen mee kan zingen, is er beweging om ons heen van dansers met djembé’s en mogen we méé doen, en nog meer!
Heel graag willen we een Joodse bijdrage, dat gaat ons vast ook nog lukken.
Kortom een veelkleurig feest van ontmoeting en verrassing, dat in wording is. Het is nú al feest, in alle voorbereiding.

ds Tineke van Lente-Griffioen