PG Logo

Zin in Hoorn 2019

Op weg naar 13 plaatsen van samenkomst en bezinning

Elk jaar organiseert de locatie Oscar Romero van het Tabor College een excursie voor de derde klasleerlingen. Elke klas bezoekt een viertal plaatsen van samenkomst, uiteenlopend van de Nieuw-Apostolische Kerk tot de Loge van de Vrijmetselaars en van de Al-Fath of Marokkaanse moskee tot de DORE-gemeente. De naam is ZIN IN HOORN, want in al die gebouwen gaat het om ZINgeving en beZINning.
Dit jaar vond deze excursie op woensdag 29 mei plaats.

In elk gebouw  stonden één of meerdere vrijwilligers klaar om de leerlingen te introduceren in de wereld van geloof en levensbeschouwing.  Op school gaf een dame van Joodse gemeente van Amsterdam inzicht in de Joodse religie en rituelen.

In al onze drie kerkgebouwen werden leerlingen ontvangen en rondgeleid. In het Octaaf was ds. Rudolf Kooiman de gastheer, in de Dorpskerk van Blokker ontving Corrie Balk de leerlingen en in de Dorpskerk van Zwaag was Ger Roos de presentator. De presentaties en ook de opdrachten die de leerlingen hadden meegekregen lokten tal van vragen uit. Zo vroeg een leerling in Zwaag of er op de begraafplaats achter de Dorpskerk ook plaats was voor niet-protestanten…. Soms bleek de voorkennis gering, maar er was ook een leerling die zich afvroeg of niet-gedoopte kinderen net als vroeger bij de rooms-katholieken niet in gewijde aarde begraven mochten worden. Naar beste weten vertelde Ger Roos dat dit bij protestanten niet voorkwam. In Zwaag assisteerde Jan Zuidema op het orgel en zongen de leerlingen couplet 1 van het Wilhelmus. Immers gemeentezang is een kenmerk van protestantisme. Verrassend genoeg vonden de leerlingen dat erg leuk: één klas wilde het zelfs twee keer zingen…

In 2020 vindt ZIN IN HOORN plaats op dinsdag 14 april (dinsdag na Pasen)