PG Logo

Dorcas voedselactie 2021

campagnefoto dorcas

Dorcas Voedselactie – Iedereen kan meedoen

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin. Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.

Hoe doet Dorcas dat? Dorcas stimuleert contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te organiseren en door mensen met elkaar te laten samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek. Jonge mensen die nog kunnen werken krijgen landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.
Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming.

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door:

Doe dit bij voorkeur in de eerste week van november.
Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.