PG Logo

Dorcas voedselactie 2020

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven – Altijd!

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 2 Korintiërs 9 vers 8

Van eind oktober tot en met 15 november 2020 wordt voor de vijfentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden.  Vanwege de coronacrisis pakt de organisatie de actie anders aan. Veilig producten inzamelen in Nederland en vervoeren naar Oost-Europa gaat moeilijk. Daarom kunt u geven door een bedrag te doneren. Van dit bedrag worden in de landen zelf producten ingekocht waar voedselpakketten van worden gemaakt. De actie is voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Helaas kan door de opleving van corona geen actie plaatsvinden in winkels en kerken.
Dit is dus anders dan wat in ons kerkblad staat.

Omdat er geen actie plaatsvindt in de kerk is er een on-line collectebus gemaakt voor de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker: https://dorcas.nl/acties/protestantse-gemeente-hoorn-zwaag-blokker.
De opbrengst van deze collectebus gaat rechtstreeks naar de Dorcas Voedselactie 2020. De diaconie zal de opbrengst verdrievoudigen.

U kunt ook bijdragen door een bedrag te doneren op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 van Dorcas onder vermelding van Voedselactie 2020 en u kunt via de webshop producten of een voedselpakket doneren: https://webshop.dorcas.nl/

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. ‘Omdat wij om hen geven – altijd!’ is de boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als het allemaal niet meer gaat maar ook daarna blijft de organisatie betrokken. Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas uiteindelijk niet meer nodig