PG Logo

Dorcas Voedselactie

Voedselactie 2022

Het thema voor de Dorcas voedselactie was dit jaar: geef voor Oost-Europa.
De oorlog in Oekraïne schokt de wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt…

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Dorcas koopt ter plekke voedsel in en maakt er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten ze mensen niet los. Zij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en ze bouwen met hen aan een gezonde toekomst.

Dit jaar zamelde Dorcas geld in om in de landen zelf de pakketten te kopen. Dorcas brengt ze zo snel mogelijk bij hen die leven in extreme armoede. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.
De mensen van Dorcas komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. Ze hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en ze creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen ze Jezus Christus. Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus:

·       Dorcas creëert mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorziet waar nodig in de eerste levensbehoeften.
·       Daarnaast investeert Dorcas in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen.
·       En Dorcas bouwt aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Ga voor meer informatie naar Dorcas actie