PG Logo

Dorcas voedselactie 2019

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Traditioneel is de voedselactie georganiseerd rondom Dankdag voor Gewas en Arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en dat er zegen mocht rusten op ons werk. Van zondag 6 oktober t/m zondag 10 november stonden, voorafgaand aan de ochtenddiensten, vrijwilligers in de kerken van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Zij namen uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie in ontvangst.