PG Logo

Dorcas voedselactie 2018

Dorcas Voedselactie 2018

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk.  Een blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. In november is de voedselactie en zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en dat er zegen mocht rusten op ons werk. De Dorcas Voedselactie wordt jaarlijks bewust georganiseerd in de week van Dankdag. Van zondag 7 oktober t/m zondag 11 november staan, voorafgaand aan de ochtenddiensten, vrijwilligers in de kerken van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.
Zij nemen graag uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie in ontvangst.

Dorcas stelt voedselpakketten samen voor mensen die door ziekte, ouderdom of beperkingen niet voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt de voedselactie ook financieel steunen. Er staan collectebussen in de kerk, maar U kunt nu ook veilig online doneren via deze link.

Op de website van Dorcas vindt u meer informatie over de voedselactie.
Voor de acties in de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker kunt contact opnemen met Bert Zandbergen 06‑27048304. Zie onderstaande afbeelding voor de producten die wij aan u vragen.