PG Logo

Dorcas voedselactie 2018

Dorcas Voedselactie 2018

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk.  Een blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. In november is de voedselactie en zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven.

Van zondag 7 oktober t/m zondag 11 november stonden, voorafgaand aan de ochtenddiensten, vrijwilligers in de kerken van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.  Zij namen graag uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie in ontvangst.

Dorcas stelt voedselpakketten samen voor mensen die door ziekte, ouderdom of beperkingen niet voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt de voedselactie ook financieel steunen. U kunt nu ook veilig online doneren via deze link.

Op de website van Dorcas vindt u meer informatie over de voedselactie.