PG Logo

Cantatedienst

afbeelding JS Bach

Cantatedienst

Elke twee jaar wordt er in Het Octaaf in samenwerking met de Stichting Abendmusiken, een cantatedienst gehouden.
Op 3 februari was dat BWV 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Om een indruk te geven kunt u hier luisteren naar het slotkoraal:

Cantate BWV 140

Bach componeerde zijn populairste en meest gespeelde cantate BWV 140 in 1731. De kerk leest op deze zondag de verzen 1-13 uit het 25e hoofdstuk van Matteüs, de parabel van de wijze en de dwaze maagden. Zij missen het bruiloftsfeest omdat ze geen olie voor hun lampen hadden toen de bruidegom arriveerde.
Bach baseerde zijn cantate op het koraal Wachet auf, ruft uns die Stimme (1599), die werd geschreven door de predikant Philipp Nicolai die in die tijd dagelijks tientallen slachtoffers van de pestepidemie in zijn gemeente moest begraven. Hij schreef het als troostlied dat zich concentreert op het verwachtingsvol uitzien naar de vreugdevolle ontmoeting met de Heiland, een ontmoeting die  wordt voorgesteld als de vereniging van een bruid, de kerk, met haar bruidegom, Christus.