PG Logo

Bloemenzondag

Bloemenzondag

Traditiegetrouw houden we in het voorjaar een zgn. Bloemenzondag. In 2019 vond deze activiteit plaats op zondag 28 april. Helaas is deze activiteit in 2020 niet doorgegaan door de coronacrisis.

Die dag in 2019, werden vanuit de Hoornse kerken (zoals het Octaaf en de Dorpskerk van Blokker) bloemen gebracht naar de patiënten in het ziekenhuis, de verpleeghuizen en naar Hospice Dignitas.

Deze goede gewoonte dateert uit de tijd dat ds. Luuk van Loo als ziekenhuispredikant aan het Dijklanderziekenhuis  verbonden werd. Daarmee werd hij ook als predikant aan de protestantse gemeente van Hoorn verbonden. Tijdens zijn intrededienst kregen de kerkgangers narcissenbollen mee. Het verzoek was om de bloemen daarvan het volgende voorjaar mee naar de kerk te nemen zodat we die aan patiënten konden uitdelen. Zo is “bloemenzondag” ontstaan.

De bollen die over waren, zijn toen in de binnentuin van het ziekenhuis geplant als jaarlijks terugkerend bloeiend symbool van onze verbondenheid met het ziekenhuispastoraat.
Bij de grootscheepse verbouw van het ziekenhuis zijn die bollen verdwenen. We hebben toen toestemming gekregen ter weerszijden van de ingang van het ziekenhuis aan de Van Dedemstraat kleine narcisbollen te planten.
Elk jaar steken de eerste gele narcisjes al vroeg hun kopje boven het gras. Als u langs die kant het ziekenhuis in- of uitkomt weet u dus waarom daar narcissen staan.

Bloemenzondag 2019 (28 april en ook 5 mei)

Een feestelijk gebeuren zo vlak na Pasen: BLOEMENZONDAG! Kerkgangers van de Lutherse gemeente, de PKN gemeente Hoorn/Zwaag/Blokker en de DoRé-gemeente namen bloemen mee naar de kerk. Een prachtig en kleurrijk gezicht!Na afloop van de kerkdiensten werden de bloemen door vrijwilligers naar het Dijklanderziekenhuis, naar het hospice Dignitas en naar de verpleeghuizen Lindendael en de Hoge Hop gebracht. Daar werden de bloemen verzorgd en in vazen gezet. Aan elk boeket werd een kaartje gehangen met de tekst “Een hartelijke bloemengroet namens gezamenlijke kerken van Hoorn, Zwaag en Blokker”. Op elke kamer of huiskamer werd een boeket neergezet. Patiënten en bewoners reageerden blij en verrast. Het was fijn om ook even een praatje met hen te maken, soms ontstonden er zelfs hele gesprekken!       In totaal zijn er ruim 200 boeketten verzorgd! Een hele klus, maar vele handen maken licht werk! Fantastisch dat we dit zo met elkaar kunnen doen.`

HEEL HARTELIJK DANK aan iedereen die hier – op wat voor manier dan ook –  aan meegewerkt heeft!! Hopelijk volgend jaar weer!

 

Met hartelijke groeten, Wil Meijers en Pleunie Agema.

In het Octaaf werd o.a. lied 979 gezongen. Hierbij enkele coupletten:

De grandioze bloemen,             in kleuren en in geuren
de bloemen bij de vleet,            vertellen zij van  God              
met schitterende kronen,         en weten van geen treuren
als koningen gekleed,               de vreugde is te groot