PG Logo

Bloemenzondag

Traditiegetrouw houden we in het voorjaar een zgn. Bloemenzondag.
Die dag worden vanuit de Hoornse kerken bloemen gebracht naar de patiënten in het WFG, de verpleeghuizen en naar Hospice Dignitas.

Deze goede gewoonte dateert uit de tijd dat ds. Luuk van Loo als ziekenhuispredikant aan het Westfriesgasthuis  verbonden werd. Daarmee werd hij ook als predikant aan de protestantse gemeente van Hoorn verbonden. Tijdens zijn intrededienst kregen de kerkgangers narcissenbollen mee. Het verzoek was om de bloemen daarvan het volgende voorjaar mee naar de kerk te nemen zodat we die aan patiënten konden uitdelen.
Zo is “bloemenzondag” ontstaan.

De bollen die over waren, zijn toen in de binnentuin van het ziekenhuis geplant als jaarlijks terugkerend bloeiend symbool van onze verbondenheid met het ziekenhuispastoraat.
Bij de grootscheepse verbouw van het ziekenhuis zijn die bollen verdwenen. We hebben toen toestemming gekregen ter weerzijden van de ingang van het ziekenhuis aan de Van Dedemstraat kleine narcisbollen te planten.
Elk jaar steken de eerste gele narcisjes al vroeg hun kopje boven het gras. Als u langs die kant het ziekenhuis in- of uitkomt weet u dus waarom daar narcissen staan.

Benieuwd naar de foto’s van bloemenzondag 2018? Klik hier.