PG Logo

Bloemenzondag 2024

Bloemenzondag, 21 april 2024

Het was weer een bloemrijk feest in diverse kerken in Hoorn en in Zwaag.
Door de kerkgangers van de DoRé Gemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente en onze gemeente, werden overvloedig bloemen meegebracht. Het waren ook mooie kerkdiensten. In het Octaaf ging ds. Gert Toes voor en in de dorpskerk van Zwaag  ds. Luuk van Loo. Er werden mooie liederen gezongen, mede door zanggroep Glorious, door zangeres Monique de Meza en door ds. Gert Toes.  Na afloop werden de bloemen gebracht naar het Dijklander ziekenhuis, het hospice Dignitas en naar de verpleeghuizen de Hoge Hop, Lindendael en Hart van Zwaag.
De bloemen werden op de locaties verzorgd en kregen een plaatsje in de huiskamers, teamposten, ontvangstruimtes, recepties enz. Bij de bloemen werd de kaart neergezet met op de voorkant afbeeldingen van de kerken die meededen, en binnenin de tekst: “Een welgemeende bloemengroet als teken van medeleven en bemoediging.”
Er kwamen veel  blijde en dankbare reacties van bewoners en ook van het personeel. Ook ontstonden er leuke gesprekjes. Het ging zoals het spreekwoord zegt: “Vele handen maken licht werk”!
Zonder alle hulp van de vele vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Daarom hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft meegewerkt, op wat voor manier dan ook!

In Zwaag werd als slotlied  Lied 978 gezongen. Hierbij couplet 3:
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Klik hier voor foto’s.