PG Logo

Bloemschikking naar Pasen 2022

Liturgisch bloemschikken 2022

Elk jaar in de 40dagentijd op weg naar Pasen, staat er een symbolisch bloemstuk in onze kerken. Dit jaar staan de symbolen in het teken van “de toekomst tegemoet”. Elke zondag zullen er bloemen aan worden toegevoegd.

De eerste zondag (6 maart):
In Lucas 4: 1-13 wordt Jezus op de proef gesteld. Het gaat over tegenstand wie zich aan God toewijdt. In de bloemschikking symboliseren de aren dat de mens niet leeft van brood alleen. De bloeiende primula’s steken net boven de rand van de pot uit. De Nederlandse naam voor primula is “hemelsleutels” en symboliseert de betekenisgeving in deze schikking.

De tweede zondag (13 maart)

In Lucas 9: 28-36 wordt de verheerlijking van Jezus op de berg beschreven. De discipelen zien de stralende luister van Jezus die met Mozes en Elia spreekt over de weg die Hij moet gaan. Een stem uit een wolk bevestigt het Zoon-zijn van Jezus. Kernwoorden zijn: erkenning – verheerlijking – ontmoeting.
In de bloemschikking verbeeldt de bloemenkrans die stralende luister van Jezus die zich in dit heilig moment manifesteert.
De derde zondag (20 maart)
De liturgische bloemschikking deze morgen heeft als boodschap “Vruchtdragen”. De vijg met zijn nog oude vruchten en op de toppen alweer de aanzet voor de nieuwe. De Helleborus “Kerstroos” erbij versterkt de relatie tussen Kerst en Pasen.
Meditatieve tekst: Goede God, U geeft vruchten. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met uw Geest door ons.
De vierde zondag (27 maart)
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Groene takken en de eerste bloesem van bomen en struiken zijn symbool voor een nieuw begin.
Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert feest, welkom thuis.
Voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest: welkom thuis. Kom maar binnen. Hij sluit je in je armen. Je hoort hier in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

De vijfde zondag (3 april)
De derde gelijkenis in de Veertigdagentijd gaat over de heer van de wijngaard en zijn misdadige pachters (in Lucas 20:9-19), die zijn afgezanten afranselen en uiteindelijk de zoon van de heer  vermoorden. Jezus doelt met de zoon op zichzelf. Hij weet wat er komen gaat, maar ontwijkt die situatie niet. In de bloemschikking zijn de wijnstok, de ranken en de vruchten zien, wat verwijst naar een tekst uit Johannes 15: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

De zesde zondag: Palmpasen (10 april)

In de liturgische schikking wordt op weg naar Pasen steeds meer groen zichtbaar. De buxustakken zijn er verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. Vandaag staan de tekenen van brood en wijn centraal bij de schikking.
In deze tekenen wordt de verbondenheid met Jezus zichtbaar. Jezus plaatst deze tekenen ook in de tijd: tot het Koninkrijk van God gekomen is zal hij niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok.
Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting.

Brood en wijn als feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en geen bloed vergoten wordt.

Tot aan die dag blijven we vieren, gedenken, hopen


Witte Donderdag (14 april)
In Johannes 13:1-15 wast Jezus de voeten van de leerlingen, onder luid protest van Petrus. Jezus maakt duidelijk dat in de christelijke gemeenschap de meester niet meer is dan zijn slaaf. In 2019 onderstreept paus Franciscus deze dienstbaarheid door de voeten van twaalf gevangenen te wassen.
De schikking van Palmpasen blijft dezelfde, maar een schaal en een handdoek zijn toegevoegd. Brood en wijn worden verbeeld door de korenaren en de druiventros.


Goede Vrijdag (15 april)
Bij Goede Vrijdag hoort het Kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. e vijf bloemen zijn geplaatst als teken van het lijden en van rouw. Tevens passend bij het aantal zintuigen, waarmee we dit alles kunnen waarnemen.
Meditatieve tekst:
Vandaag wordt het stil,
Woorden stokken,
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.In de Dorpskerk van Blokker symboliseert het kleed het scheuren van het voorhangsel van de tempel op het moment dat Jezus stierf (Mattheüs 27:51)
Stille Zaterdag / Paasnacht (16 april)
Hoofdstuk 23 van het Lucasevangelie eindigt met de vrouwen die de sabbatsrust in acht nemen, nadat Jezus’ lichaam  door Jozef van Arimathéa in het rotsgraf is gelegd. Dan vervolgt de tekst in hoofdstuk 24 met maar op de eerste dag… Het woord ‘maar’ staat niet in de Griekse tekst. Het is in de vertaling toegevoegd als sleutelwoord, als plotwending. De Paasnacht eindigt met een nieuwe toekomst. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. In de bloemschikking zien we acht anemonen en een achtpuntige ster.

Pasen (17 april) De Heer is opgestaan!
Een  nieuw begin en een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Meditatieve tekst
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen

Nieuw leven, voor ieder die het wil zien  en geloven.
Het resoneert in dit gedicht van Elisabeth B. Browning.