PG Logo

Met bloemen werd de 40-dagentijd en Pasen verbeeld

In alle kerken van de protestantse gemeente te Hoorn, Zwaag en Blokker was het t/m Pasen te zien: een stevig houten raamwerk van zwart geverfd hout met kunstig gevlochten takken, wat onder leiding van Bert en Corrie Balk door een groepje vrijwilligers  was samengesteld. In het midden was een bloem zichtbaar die symbool staat voor een tekst uit het evangelie die centraal stond in één van de diensten tijdens de veertigdagentijd.

PASEN: De leerlingen van Jezus zien een leeg graf en ontmoeten een een levende Heer. Een schokkende ervaring: Jezus leeft, zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. In de bloemschikking werd dit uitgebeeld in een bloemenkrans die het oog, het zien voorstelde. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met kleine witte bloemen. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken.

Op Goede Vrijdag waren in de bloemschikking door de stip de drie kruizen van Golgotha zichtbaar. In het Johannesevangelie zijn Jezus’ laatste woorden: Het is volbracht. Hij heeft gedaan wat er moest gebeuren. De dobbelstenen op de voorgrond zijn een verwijzing naar de soldaten die de kleding van Jezus verdobbelen.

 

 

Witte Donderdag:  er was helaas geen dienst, maar wel in alle drie kerken een nieuwe bloemschikking.
In het Johannesevangelie wast Jezus – voorafgaand aan het Laatste Avondmaal – de voeten van zijn leerlingen, een slaventaak!  Zo geeft hij een voorbeeld in het dienen, in het de minste willen zijn.
In de bloemschikking wordt voetwassing verbeeld door  kleine, tere, witte viooltjes en een droogdoek.

TERUGBLIK

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd stond de tulp centraal wat zichtbaar is in de foto’s van de bloemschikking in de Dorpskerk van Zwaag.

De tweede zondag van de veertigdagentijd was de hyacint het middelpunt van het raamwerk. Grassen vormen een stralenkrans met de nog niet bloeiende hyacintenbol in het midden. Het licht is al, maar is voor een groot deel nog niet zichtbaar.
Een stem uit de hemel – het lijkt wel een tweede doop – ondersteunt het stralende licht. Het is een onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. De bloem in de knop is een voorbode van wat later zichtbaar wordt: de bloeiende bloem.

Op de derde zondag van de veertigdagentijd (Zondag Oculi, latijn voor ‘ogen’) waren de Dorpskerken gesloten, maar er stonden wel de raamwerken met de bloemschikking voor deze zondag. Als symbool voor het levende water dat Jezus ons wil schenken (Zie Johannes 4: 5-26) stond de jasmijn centraal, een geurige witte bloem. Wit is de kleur waarin alle kleuren samenkomen.


De vierde zondag
van de veertigdagentijd (22 maart) heet Zondag Laetare, latijn voor ‘verheugen’ en verwijst naarJesaja 66:10 waar staat Verheug u, Jeruzalem. Deze feestelijke zondag blikt vooruit naar Pasen. In de bloemschikking werd dat vooruitzien verbeeld in een oog, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

Op 29 maart vierden we de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Dit is Zondag Judica. Judica betekent: oordeel, spreek recht en verwijst naar psalm 43:1 waar staat Doe mij recht, o God.Het thema van bloemschikking was gedragen worden door anderen. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. In de huidige tijd van onrust en onzekerheid een zeer actueel thema!
In het midden van het raamwerk werd een rode roos geplaatst, symbool van liefde, betrokkenheid en leven, die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt.

Op 5 april vierden we Palmpasen, de dag van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Het is de zesde zondag van de veertigdagentijd. In de bloemschikking stond de zalving centraal. Een vrouw zalft de Messias (= gezalfde!) met kostbare olie. In de bloemschikking zijn allerlei verse kruiden verwerkt, kruiden die ook gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming.

Meer informatie over het liturgisch bloemschikken is te vinden op de website van de PKN, waar ook een brochure over dit onderwerp kan worden aangevraagd:  https://www.protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/