PG Logo

Bezinning – Ontmoeting – Sobere maaltijd 2019

Kom – alles staat nu klaar

(Lucas 14: 15-24)
In de 40-dagentijd / vashttps://sommelsdijk.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/23/2016/01/sobere-maaltijden.pdf-1-2.pngtentijd zijn er zes bijeenkomsten in kerkelijk centrum Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in Hoorn,  op de vrijdagavonden 8, 15, 22 en 29 maart, en 5 en 12 april, steeds vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
In deze bijeenkomsten staan bezinning, ontmoeting en het samenkomen rond een sobere maaltijd centraal.   Elke avond is er een gespreksonderwerp dat door een betrokken deskundige wordt gepresenteerd.

De onderwerpen zijn op 8 maart: Welkom de gastheer nodigt je uit voor een feestmaal! op 15 maart: Doe wat je hand te doen geeft op 22 maart Opvang van thuiszoekenden op 29 maart: Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken op 5 april Ruimtes van liefde, gecreëerd door vrouwen en op 12 april Geroepen worden.

Opgeven: uiterlijk donderdag voorafgaand aan de maaltijd bij Nel Terlouw, tel. 0229-218190; ook via email  of bij Jan louter, tel. 0229-236512; ook via email 
Bijdrage van €5 ter dekking van de kosten en tevens een bijdrage voor het werk van Hulpverlening van uit de Westfriese Kerken.
Graag zelf een soepkom en lepel meenemen. Voor soep en brood wordt gezorgd.
Nadere informatie: Sobere maaltijden Hoorn 2019