PG Logo

Sobere maaltijden 2020

Sobere Maaltijden 2020 zijn van start gegaan

In de 40https://sommelsdijk.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/23/2016/01/sobere-maaltijden.pdf-1-2.png-dagentijd / vastentijd zijn er er zes bijeenkomsten, op vrijdagavonden,  in kerkelijk centrum Het Octaaf in Hoorn.

BEZINNING-ONTMOETING-SOBERE MAALTIJD 2020 (25e keer)

De tekst  ‘Sta op en ga !’ (Joh. 5, vers 8) over de genezing van een lamme op de sabbat in het bad Bethesda is het thema van de bijeenkomsten in het kader van de zes sobere maaltijden die in het Octaaf worden gehouden.

Op 28 februari sprak Ben de Haan namens  MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede)
over de balans tussen de zorg voor onze wereld en de voedselproductie door de agrarische sector.

Op 6 maart spraken Marian Smit en Henk Talma (namens de Raad van Kerken)  over Wereldgebedsdag.

Op 13 maart is Jan Louter de spreker namens de Franciscaanse Beweging. Het onderwerp is: Kwetsbaarheid als kan
D’r moet wat an mankeren”.Van nature broos en breekbaar, aangewezen op elkaar en op de kwetsbare aarde, lotgenoten van de ons omringende natuur. Over de lastigheden in het leven, Wat zou dan de levenskunst van Franciscus en Clara kunnen betekenen voor ons, die net zoals zij in een tijd van grote culturele en maatschappelijke veranderingen leven?

Op 20 maart houdt Dia Bijl  (Franciscaanse Beweging)  een inleiding over Waar haal je je inspiratie vandaan?Psychiatrisch verpleegkundige vindt haar inspiratie in het franciscaans gedachtegoed. De verhalen van en over Franciscus maken voelbaar wat psychiatrische hulpverlening geven en aanvaarden betekent.

Op 27 maart  komt  Jan Stortenbeker v.d. Stichting Interkerk op uitnodiging van de Raad van Kerken vertellen over het werk van de Stichting Interkerk die geeft hulp aan mensen in nood, ongeacht huidskleur, geloof of ras. Dit kan onder meer worden gedaan door het ophalen(door vrijwilligers) van oud papier, kleding, meubels e.d. en dit te verkopen in de hun kringloopwinkel.

Op 3 april   spreekt Anne de Bruin namens MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede)  over de stille rapers. Stille Rapers gaan op regelmatige tijden de weg op om alles wat daar niet thuis hoort op te rapen. Anne de Bruin vertelt hierover.

De bijeenkomsten worden weer gehouden in Kerkelijk centrum Het Octaaf, JD Pollstraat 1 in Hoorn op de vrijdagavonden van 18.00 – 19.30 uur.  De bijdrage is € 5,- per keer  ter dekking van de kosten en tevens voor een bijdrage aan de Stichting Interkerk
Opgeven: Uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de maaltijd bij: Nel Terlouw tel: 0229 218190, mail: nel.gerrit.terlouw@hetnet.nl  of bij Jan Louter tel: 0229 236512,mail: jan.louter@planet.nl

Graag zelf een soepkom en lepel mee nemen. Voor soep en brood wordt gezorgd.