PG Logo

Terugblik Sobere maaltijd 2019

Terugblik Sobere Maaltijden 2019

In de 40https://sommelsdijk.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/23/2016/01/sobere-maaltijden.pdf-1-2.png-dagentijd / vastentijd waren er er zes bijeenkomsten, op vrijdagavonden,  in kerkelijk centrum Het Octaaf in Hoorn.

Dit jaar kwam het centrale thema uit Lucas 14, de gelijkenis van de heer die een maaltijd aanricht en mensen van de straat uitnodigt: “Welkom, de gastheer nodigt je uit”
Elke groep belichtte (elk op 2 avonden) een facet uit dit verhaal.

8 maart – Voor de eerste maaltijd (Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker) stond de liturgie van de Wereldgebedsdag centraal, gemaakt door vrouwen uit Slovenië.

15 maart – De tweede avond werd verzorgd door de Franciscaanse Beweging met als titel “Doe wat je hand vindt om te doen “. Jan Louter vertelde hoe Franciscus dit deed.

22 maart – De derde avond gaf pastor Gerard Weel namens de groep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (MOV) uitleg over de opvang van een aantal alleenstaande thuiszoekenden in een bijgebouw van de Engelbewaarderskerk in Hoorn.

29 maart – De Raad van Kerken had voor de 4e avond de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken uitgenodigd. Ton Heijboer vertelde hoe de HWK mensen in een crisissituatie ondersteunt (financieel maar ook door verwijzing naar de goede instanties)

5 april – De Franciscaanse Beweging verzorgde de 5e avond, waarin het ging over “Ruimtes van Liefde gecreëerd door vrouwen”. In de geschiedenis, maar ook in de recente tijd. Dia Bijl vertelde hier ontroerende verhalen over.

12 april – Pastoor Samuel van de Mattheusparochie sprak deze laatste avond – namens de MOV – over wat het betekent om ‘geroepen’ te zijn.

We ontvingen gemiddeld per avond 20 personen. Na aftrek van de onkosten kon een bedrag van € 436,55 overgemaakt worden aan de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken.
We kunnen terugkijken op een serie goede avonden in deze Vastentijd.

Namens de Werkgroep Sobere Maaltijden,
Nel Terlouw