PG Logo

Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2020, de voorlopige resultaten

Na het inspirerende inluidmoment bij MAK in Blokweer hebben we de eerste telling van de actie Kerkbalans 2020. Van de 829 enveloppen zijn er tot nu toe 726 enveloppen ingeleverd. Er zijn nog ruim honderd enveloppen onderweg.

Het is bemoedigend dat er opnieuw een stijging valt te melden van de toezeggingen. Een stijging van 4.500 euro, wat ruim  3% is. Dit is een prachtig resultaat. Met een totale opbrengst van 177 duizend euro. We zijn daar erg blij mee.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.
Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de actie.

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.

Het College van Kerkrentmeesters