PG Logo

Actie Kerkbalans 2019 ingeluid!

schilderij Terugkeer van Jefta

Actie Kerkbalans 2019 ingeluid!

Ook dit jaar wordt de actie Kerkbalans in Nederland flitsend ingeluid met het luiden van kerkklokken. De werkgroep van onze gemeente heeft echter een andere actie bedacht: een bezoek aan het Westfries Museum.

Een noodlottige belofte

Op zaterdag 19 januari verzamelt zich een groep belangstellende kerkleden in het museum. Kerkrentmeester Marinus Leenstra benadrukt het belang van de actie voor de kerkelijke activiteiten. Daarna vertelt directeur Ad Geerdink enthousiast en deskundig over de 17e eeuwse schilder Jacob Waben. Waben was de portrettist van de Hoornse elite in de Gouden Eeuw en vereeuwigde bijvoorbeeld de topregent Merens en Jan Pieterszn. Coen en zijn vrouw Eva Ment.  Waben maakte ook schilderijen met een religieus thema. Één van die schilderijen is De terugkeer van Jefta. Dit schilderij verbeeldt een dramatisch moment uit de geschiedenis van rechter Jefta (Rechters 11 en 12). Jefta belooft dat hij  na een overwinning op de Ammonnieten aan de Heer zal offeren wat hem het eerst thuis  tegemoet komt. Tot zijn ontzetting blijkt dat zijn dochter  te zijn. Die ontmoeting brengt Waben in beeld.

Gestolen maar teruggekeerd

Vervolgens vertelt Geerdink hoe dit schilderij (met 23 andere schilderijen en veel zilverwerk) in 2005 gestolen werd en meer dan tien jaar later opdook in Oekraïne. Na allerlei verwikkelingen kon Geerdink vier schilderijen mee terug nemen naar Hoorn. Daar hangen ze – fraai gerestaureerd –  weer aan de wand zoals de kerkleden even later met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Geloofsgetuige?

Daarna krijgt ds. Jacob Meinders het woord. Hij geeft aan dat het bijbelboek Rechters  het contrast schetst tussen de ‘donkere eeuwen’ na de verovering van Kanaän en de glorietijd van de Judeese koningen. In de loop van de geschiedenis is het verhaal nogal verschillend uitgelegd: in de brief aan de Hebreeën wordt Jefta zelfs een geloofsgetuige genoemd. Ook over het lot van de dochter is discussie: werd ze inderdaad geofferd of is daaraan ontsnapt? Naast schilders hebben dichters zoals Vondel en componisten zoals Händel zich door het verhaal over Jefta’s onbezonnenheid laten inspireren.

De bel wordt geluid

Met het luiden van de bel mag Irene Selker de Actie Kerkbalans 2019 inluiden en een leuke en interessante bijeenkomst uitluiden. Het begin van een nieuwe traditie?