PG Logo

Duurzaamheid

Op verhaal komen over Duurzaamheid

Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel Bijbellezen.

We willen graag met deze dag gemeenteleden, voorgangers, pastores, geestelijk verzorgers en iedereen bereiken die de oecumene een warm hart toedraagt. Aanmelden kan tot en met dinsdag 10 mei 2022.
U kunt deze flyer downloaden voor meer informatie.

Kerngroep Oecumenisch Platform Noord-Holland.
Drs. Kor Berghuis