Dorpskerk Blokker

Dorpskerken Zwaag en Blokker, wijkgemeenten Noord

De wijkgemeente Noord richt zich in navolging van de Goede Herder op het dienen van Christus en het omzien naar elkaar. In breder verband betekent dit ook omzien naar de schepping en de wereld. Daarom wordt als centrale doelstelling gekozen voor versterking van het pastoraat als dat wat mensen verbindt met elkaar en met de Heer van de gemeente.