Cantatediensten

Op 5 februari 2017 zal er weer een cantatedienst worden gehouden in Het Octaaf. we gaan dan samen met de Stichting Abendmusiken, orkest en zangers, aangevuld met liefhebbers, cantate BWV 45 uitvoeren!

 

18 oktober 2015 werd in de Noorderkerk de cantate BWV39 ‘Gib dem Hungrigen dein Brot’ gezongen en gespeeld. De zogenaamde vluchtelingencantate, dat wil zeggen, dit is een naam die de cantate heeft gekregen. De cantate zou door Bach zijn gemaakt toen een groep protestanten die uit het katholieke Salzburg is verjaagd, in Leipzig een veilig heenkomen zocht.

Dat verband klopt niet helemaal, want die protestanten kwamen in 1732, en toen was deze cantate van Bach allang gecomponeerd, in 1726 nl. maar het kan natuurlijk best, dat hij die zes jaar later met vreugde heeft ingezet, en toen die naam heeft meegekregen.

Het thema van deze cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’ past heel goed bij die gebeurtenis. En het is ook bijzonder dat precies deze cantate nu is geprogrammeerd. Juist nu in Nederland, en in veel andere Europese landen zoveel mensen asiel aanvragen. De stroom vluchtelingen is nog nooit zo groot geweest. En juist afgelopen donderdag in Hoorn een kleine 200 Syriërs en Eritreeërs is aangekomen, en ondergebracht. Het betreft een crisisopvang

 

Op zondag 25 januari 2015  werd er een cantatedienst gehouden in Het Octaaf. Cantate BWV 37 van Johann Sebastiaan Bach wordt gezongen en gespeeld in de dienst op die zondagmorgen. De naam van de cantate is: “Wer da gläubet und getauft wird”. Met orkest en koor, onder leiding weer van Harry Toebes. In het orkest: twee violen, twee altviolen, twee hobo’s, een fagot, een cello en een  contrabas, er zijn twee zangersolisten, een bas, Coert van den Berg, en een tenor, Arco Mandemaker.  De zaterdag tevoren zijn we de hele dag aan het repeteren, om zondag een onderdeel te zijn van een ‘gewone’ kerkdienst, de setting waarin Bach dit heeft gedacht. Zo gewoon mogelijk, om met de kracht die de muziek heeft, de goede boodschap te laten stralen.

 

de cantate die dáárvoor het  laatst werd gezongen en gespeeld in een dienst was op 1 december 2013. Toen is de cantate BWV 182 uitgevoerd, Himmelskönig sei willkommen!