Rituelen

_MG_6833-bewerkt-300dpi 30cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plek van Hoop en Gedachtenis in Het Octaaf
De ‘Plek van Hoop en Gedachtenis’ wil uitdrukking geven aan de hoop die in ons is dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat wij op weg zijn naar Gods toekomst. Deze plek symboliseert ons vertrouwen en wil zichtbaar maken dat we verleden, heden en toekomst samen delen. In de kerk geloven we dat God de bron is van alle leven en dat we op weg zijn naar het ‘Licht’.

Om deze ‘Plek van Hoop en Gedachtenis’ vorm te geven is gekozen voor een steen met daarop de tekst uit Psalm 36: 10: “Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij het licht”.

En voor een kaars als symbool van het licht van Pasen.

Bij een mededeling van overlijden wordt een witte steen neergelegd waarop de naam van de overledene, de geboortedatum en sterfdatum geschreven staan. Voordat de steen wordt neergelegd klinkt de tekst uit Openb. 2 : 17: “Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een witte steen waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die hem ontvangt.”

Een jaar lang blijft deze steen op de Plek van Hoop en Gedachtenis liggen. Daarna wordt de steen zo mogelijk naar de familie gebracht.

Uitgangspunt is dat een steen wordt neergelegd voor alle ingeschrevenen van wijkgemeente Hoorn. Maar voor leden van de gemeente die hebben aangegeven deze manier van gedenken niet te onderschrijven, wordt geen steen neergelegd.
September ‘14