World Servants

Wat doet World Servants?

World Servants biedt iedereen tussen de 16 en 75 jaar een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met onze bouwprojecten willen we namelijk bereiken dat:

  • Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen we de mensen zich verder te ontwikkelen;
  • Mensen uit Nederland enthousiast worden om te dienen, ver weg en dichtbij.

 Waarom doen we dit?

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd om te dienen. Omdat het geloof in Hem het fundament is van ons werk, willen wij zoveel mogelijk mensen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.

Hoe doen we dit?
Jaarlijks gaan er z’n 750 mensen met ons uit heel Nederland op pad naar een ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Onze projecten duren twee tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn.

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de lokale bevolking maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver weg én dichtbij.

Wij bereiden de projecten voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken.

Kijk voor meer informatie over dit initiatief op de website of neem contact op met onze JOP jeugdwerker Nienke van der Heiden. Zij heeft in 2001 meegewerkt aan een project van World Servants in India.

WorldServants