College Kerkrentmeesters

Mededelingen namens het College Kerkrentmeesters:

28 december 2017

Begroting 2018: PG HZB begroting 2018 publicatie gemeenteleden

 

3 april 2017

Lees het financieel jaarverslag 2016: PG HZB Financieel Jaarverslag 2016

 

7 april 2016

Lees het financieel jaarverslag 2015: PG HZB Financieel Jaarverslag 2015

 

29 mei 2015

Lees het financieel jaarverslag 2014: PG HZB Financieel Jaarverslag 2014

 

18 juni 2014

Lees het financieel jaarverslag 2013: PG-HZB-Financieel-Jaarverslag-2013-tbv-AK

 

Op het gemeenteberaad  van 6 maart is een powerpointpresentatie getoond, die heet: ‘voorbereiding visie kerkgebouwen’.

Beleidsvoorbvereiding visie kerkgebouwen Protestantse Gemeente H-Z-B (6 maart 2014

5 februari

De actie kerkbalansbrochure is hier in te kijken:

Actie Kerkbalans brochure 2014-A5-v1-0

 

5 februari 2014

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2014

De actie Kerkbalans heeft tot nu toe 212 duizend euro opgebracht. Er zijn tot nu toe 873 enveloppen geteld.  In vergelijking met vorig jaar zijn de toezeggingen 219 euro hoger.

Helaas zijn nog niet alle enveloppen ingeleverd. Wij verwachten nog zeker 150 enveloppen te mogen ontvangen.

Er zijn maar liefst 95 vrijwilligers op pad geweest voor het bezorgen en ophalen van enveloppen. Bedankt voor de inspanning, maar ook de gevers van harte bedankt.

 

25 januari 2014

Financieel Jaarverslag 2012

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening 2012 vastgesteld in haar vergadering van 19 februari 2013. De bevindingen van de controle commissie zullen gescheiden van het jaarverslag aan de Algemene Kerkenraad (AK) worden gerapporteerd.

Het CvK wil hierbij vermelden dat er geen kapitaaldeelnemingen zijn in de volgende verbonden Stichtingen en organen:

  • Hervormde Stichting Noorderkerk Hoorn;
  • Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag;
  • Stichting De Engel van Hoorn;
  • Raad van Kerken;
  • Jeugdraad Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.

Lees hier het volledige jaarverslag.