Kerkbalans (vrijw. bijdrage)

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2016

De eerste telling van de actie Kerkbalans geeft een resultaat van 194 duizend euro. Van de 942 enveloppen zijn er tot nu toe 798 enveloppen ingeleverd. Dat betekent dat nu al 85% is ingeleverd.

Er is bij de ingeleverde enveloppen per saldo een geringe teruggang te melden van bijna 1% in de toezeggingen. De kerkrentmeester schat dat de uiteindelijke opbrengst op circa 205.000 euro zal uitkomen.

Alle lopers hartelijk dank voor de geleverde inspanning, maar ook alle gemeenteleden voor hun gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

30 januari 2016

 

 

Thema Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert!

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap: ze geven bezieling voor het leven van elke dag.
In de kerk komen de activiteiten samen van de geloofsgemeenschap die we zijn. We zoeken de omgang met God, beleven de gemeenschap met elkaar en proberen de dienst aan de wereld gestalte te geven. Die omgang met God, die gemeenschap met elkaar en die dienst aan de wereld zijn geen los verkrijgbare producten, maar hangen nauw met elkaar samen, vormen één stroom van gelovig handelen. Met vergelijkbare woorden omschreven we het afgelopen jaar de koers die wij als kerk willen volgen.
We willen als Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker gelovig zichtbaar en aanwezig zijn voor alle mensen binnen en buiten de kerk in de plaats waar we wonen en werken. Dat doen we door inspirerende vieringen, door het organiseren van allerlei mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en door jong en oud de ruimte te geven om aan hun eigen beleving een invulling te geven.
Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten willen we gestalte geven aan ons geloof. We willen de vrede en leefbaarheid bevorderen in onze stad, door op een gastvrije en uitnodigende wijze actief en aanwezig te zijn, vooral voor de mensen die moeite hebben zich staande te houden in deze samenleving.
Kortom: we willen op een eigentijdse wijze vorm geven aan pastoraat en diaconaat, aan jeugdwerk en zorg voor de ouderen.

Het is een hoog doel dat we onszelf gesteld hebben. Maar wel een inspirerend doel. En we weten dat ons geloof ons kan helpen om met de beperkte middelen die ons in geld en menskracht ten dienste staan hieraan vorm te geven.

U kunt het slot van dit stukje natuurlijk van een grote afstand zien aankomen: allemaal mooie woorden, maar zonder geld gaat het niet. Daarom wil de Algemene Kerkenraad u ook dit jaar weer in alle deemoed vragen of u financieel wilt bijdragen. Geef de inspiratie door, maak het werk van de kerk mogelijk. Geef aan Kerkbalans.

Wim Maas, voorzitter Algemene Kerkenraad

De brochure voor de actie kerkbalans 2016, kunt u hier openen: Actie Kerkbalans brochure 2016-A5-v1-0.pdf

 

Voorlopig resultaat actie Kerkbalans 2015

Tot op heden heeft de actie Kerkbalans € 213 duizend opgebracht. Van de ruim 1000 enveloppen zijn er tot nu toe 855 enveloppen ingeleverd. Dat betekent dat 80% is ingeleverd. Alle lopers hebben erg hun best gedaan om dit resultaat te bereiken. In vergelijking met vorig jaar vallen de toezeggingen € 2 duizend lager uit.

De kerkrentmeesters willen alle lopers hartelijk bedanken voor de geleverde inspanning, maar ook alle gemeenteleden voor hun gaven. Deze actie sterkt ons in het gemeente zijn.

College van Kerkrentmeesters
31 januari 2015

 

De brochure voor de actie kerkbalans 2015, kunt u hier openen: AKB 2015 brochure-A5-v1-0