Kerkbalans (vrijw. bijdrage)

kerkbalans2018
De geldwerf actie voor Kerkbalans 2018 met als thema “Geef voor je kerk” gaat 20 januari van start. De landelijke kerk heeft vernieuwingen doorgevoerd in de opzet van de actie en als voorbeeld ziet u hier al het nieuwe logo. De lay-out en de tekst van onze actiefolder is moderner en beter leesbaar geworden. Er wordt natuurlijk wel gezorgd dat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken in onze kerk. Als voorbeeld: een gedetailleerde begroting zal niet meer in de folder staan maar ter inzage liggen in de kerkgebouwen en op de website worden geplaatst.

Actie kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari tot 3 februari 2018. Gedurende deze periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan bezorgen en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

Door de klokken te luiden vragen wij aandacht voor de kerk. De kerk is een plek van betekenis en verbinding. Gemeenteleden, vrijwilligers, ambtsdragers u en jij bent van harte uitgenodigd.
Locatie Het Octaaf, zaterdag 20 januari 13.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
email: penningmeester-cvk@pknhzb.nl

De brochure voor de actie kerkbalans 2018, kunt u hier openen:  Actie Kerkbalans 2018