College van Diakenen

 

 

Kerk, diaconie en geld

Hoe komt de kerk eigenlijk aan geld?

Krijgt de kerk geld van de overheid? Van bedrijven? Of komt het echt allemaal van de kerkleden, die van nu en die van vroeger? Zijn er fondsen die kerkelijke projecten steunen? En wat doen kerk en diaconie eigenlijk met dat geld?

Kerk en diaconie krijgen geld
- van kerkleden
- van de mensen van nu, via collectes, giften, acties als Kerkbalans
- van mensen van vroeger: via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) gebouwen.

Zo betalen kerk en diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en gebouwen en al de medewerkers: dominees, kosters, organisten, staf van bureau en projecten voor de stad en in vele wijken.

De kerk en diaconie willen ook transparant zijn over hun financiële staat. De begrotingen en collecteroosters zijn online te bekijken.

De financiële overzichten diaconie Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker:

 Exploitatie College van Diakenen:

2016

expl jaarrekening 2016

Begroting College van Diakenen: