Bankrekeningnummers

Voor bijdragen en giften gelden de volgende bankrekeningen:

Kerk NL32 RABO 0105 5420 75
Zending NL69 RABO 0105 5603 24
Diaconie NL10 RABO 0105 5420 83