Hulpvragen en hulpverlening

Het College van Diakenen (verder te noemen CvD) van de Protestantse gemeente HZB wil dichtbij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Het CvD steunt financieel als er geen andere wegen zijn en het in haar vermogen ligt. Het is de taak van het CvD om samen met de hulpvrager na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de financiële problemen het hoofd te bieden.

Het CvD van de PGHZB behandelt individuele financiële hulpvragen van inwoners van Hoorn en van de leden PGHZB wie buiten Hoorn wonen. De hulpvragen kunnen via diverse kanalen binnenkomen. Zoals Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK) predikanten, diakenen, ouderlingen, wijkcontactpersonen.

Bekijk het Protocol “Individuele Financiële Hulpvragen” van het College van Diakenen hier als pdf-bestand.