College van Diakenen

twitter_pghzb

 college van diakenen Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker

 

Het college van diaken is zo georganiseerd dat er specialisten werkzaam zijn binnen het college.

Je hebt diakenen die:

  1. graag iets uitdenken / organiseren
  2. graag iets maken
  3. graag iets doen voor de medemens
  4. graag iets wil betekenen in het financiële beleid van het college
  5. graag hulp willen verlenen volgens opgestelde regels
  6. graag willen zorgen voor extra aandacht voor de ouderen, zieken, gehandicapten of minder bedeelden in de wereld
  7. graag ieder gemeente lid zouden willen betrekken bij de werkzaamheden die het college doet (bloemen kerk, bloemen contactpersonen, ouderenmiddag, plantjes met kerst, plantjes met Pasen en vele andere zaken

 

Het College van Diakenen bestaat uit:

NAAM

TAAK

NAMENS

START

AFTREDEND

Hans Versloot Diaken, voorzitter college van Diakenen WG Hoorn jan. 2014 jan. 2021
Cor Drieenhuizen Diaken WG Hoorn okt. 2017 okt. 2021
Anja Huisman Diaken – secretaris WG Hoorn jan. 2014 jul. 2018
Jan Vogel Diaken WG Zwaag Blokker jan. 2014 jan. 2021
Arjen de Vries Penningmeester diaconie onafhankelijk okt. 2004
Els van den Berg Notulist jan. 2014
 Jelle Harry Zuidstra Diaken WG Zwaag – Blokker jan. 2018 jan.2021
 Bert Zandbergen Diaken WG Zwaag – Blokker jan. 2018 jan.2021
W    

 

gedragscode