Diaconale collecten 2015

Toelichting Diaconie Collectes  2015

College van Diakenen heeft als doel elke week een doelcollecte aan te wijzen. Dit is gebaseerd op wensen vanuit de gemeente of al lange traditie van de te houden collectes.

Hierbij wordt ook gevolg gegeven aan het collecterooster welke door de Protestante Kerk Nederland wordt afgegeven.

Indien u voorstellen heeft voor een doelcollecte kunt u dit kenbaar maken aan: collegevandiaken@gmail.com

Elke kwartaal wordt er een overzicht gemaakt van alle doel collecten Diaconie.

collecte-460x270Diaconie collecten 2015:

  1. toelichting diaconie collecten 1e kwartaal 2015 PGHZB
  2. toelichting diaconie collecten 2e kwartaal 2015 PGHZB
  3. toelichting diaconie collecten 16 augustus tm 31 december 2015 PGHZB