Diaconale collecten 2016

Toelichting:

College van Diakenen heeft als doel elke week een doelcollecte aan te wijzen. Dit is gebaseerd op wensen vanuit de gemeente of al lange traditie van de te houden collectes.

Hierbij wordt ook gevolg gegeven aan het collecterooster welke door de Protestante Kerk Nederland wordt afgegeven.

Indien u voorstellen heeft voor een doelcollecte kunt u dit kenbaar maken aan: collegevandiaken@gmail.com

Elke kwartaal wordt er een overzicht gemaakt van alle doel collecten Diaconie.

collecte-460x270

Diaconie collecten 2016:

  1. toelichting collecte 5 juni  t/m 31 december 2016