Kom in actie tijdens de 40-dagen tijd

maart 11, 2014 in Actueel, Welkom

Zijn er gemeenteleden of jongerengroepen die tijdens de 40-dagentijd willen mee doen met ‘Zoek de stilte’ ? Zo ja, geef u op https://www.40dagentijdacties.nl/ Kom in actie met behulp van een eigen actiewebsite Steun het werk van Kerk in Actie in Burkina Faso en andere projecten door in de 40dagentijd met uw gemeenteleden (met je jongeren) in actie te komen. Bijvoorbeeld met een sportieve actie, of door geld uit te sparen door iets na te laten of te verminderen (het idee van vasten / consuminderen). Op https://www.40dagentijdacties.nl/ is nu een mooie website beschikbaar waar u […]

Gemeenteavond

maart 22, 2013 in Actueel, Welkom

U wordt van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op donderdag 4 april a.s. in het Octaaf, aanvang 20 uur. Op deze avond willen wij u informeren over de vorderingen m.b.t. het 2-wijkenmodel: wijk ‘Stad in oprichting’en wijk ‘Zwaag- Blokker’. Tevens komt de stand van zaken rond de financiën aan de orde. Dit jaar zal, op 25 mei, een nieuw liedboek verschijnen. Na de pauze zullen wij, onder leiding van onze organisten, liederen met elkaar gaan zingen. Wij hopen op een goede opkomst.   Namens de Algemene Kerkenraad, Nico Groot, voorzitter […]

Jubileum ds. Gert Toes

maart 22, 2013 in Actueel, Welkom

Op 10 april 1988 werd ds. Gert Toes bevestigd als predikant van de SOW- gemeente Gaast-Ferwoude, Exmorra- Allingawier. Sinds 1 mei 2012 is ds. Toes werkzaam, als geestelijk verzorger, in het Westfriesgasthuis te Hoorn. Daar hij graag wil stilstaan bij zijn 25-jarig predikantschap, wordt dit gevierd in zijn eerste gemeente. U wordt van harte uitgenodigd dit jubileum mee te vieren op: zondag 14 april a.s. om 10.30 uur in de kerk van Gaast. Na de dienst is er koffie in dorpshuis de Fûke, vlakbij de kerk. Namens de Algemene Kerkenraad […]

Themaweekend ‘Morgen begint vandaag’

maart 7, 2013 in Actueel, Contact, Interactief, Kerken, Over ons, Vrijwilligers, Welkom

Belangrijk nieuws! Gezelligheid op komst in het weekend van 14, 15, 16 juni!   Morgen begint vandaag! Wat staat er te gebeuren? Op 14, 15 en 16 juni wordt een weekend georganiseerd met verschillende activiteiten. Lees hier meer!