Voor de luisteraars van de Kerkomroep via internet

november 27, 2015 in Kerkomroep

De ons bekende luisteraars naar de Kerkomroep vanuit de Noorderkerk of Het Octaaf ontvingen de orde van dienst al per e-mail of in de brievenbus. Maar voortaan kunnen we ook de mensen bereiken van wie we niet weten dat ze meeluisteren. Door de orde van dienst mee te lezen kunt u op tijd b.v. de te zingen liederen in uw liedboek en de Schriftlezingen in uw Bijbel opzoeken. We streven er naar om de orde van dienst (kortweg o.v.d.) uiterlijk vrijdags op de site te zetten. Om hem te vinden […]