Morgendienst van 19 november 2017 in ‘Het Octaaf’

november 17, 2017 in Actueel

Voorganger: Ds. G. Hovingh Organist: Peter Zwart Welkom en mededelingen door ouderling van dienst Aanvangslied: Lied 207: 1 en 2 Groet en bemoediging. Zingen: Lied 207: 3 en 4 Smeekgebed Glorialied: Lied 274 Zondagsgebed Zingen: Lied 317: 1 en 2 Eerste lezing: Deuteronomium 30: 11-16 Tweede lezing: Mattheüs 13: 44-52 Zingen: Lied 722 Uitleg en verkondiging Meditatief orgelspel Zingen: Lied 828 Dankgebed en voorbeden Stil gebed ‘Onze Vader’ Collecte Slotlied: Lied 978 Heenzending en zegen

Startzondag 17 september, Het Octaaf

september 11, 2017 in Actueel

KOM PROEVEN! S T A R T Z O N D A G De protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker houdt ** OPEN HUIS op 17 SEPTEMBER 2017 ** Een dag om te vieren en te proeven aan wat kerk en geloof ons te bieden hebben. Dat is niet alleen voor de kerkleden, maar nadrukkelijk ook voor iedere belangstellende die deze dag onze gast wil zijn. Kerkproeverij dus! ** WAT IS ER TE PROEVEN? Een dienst, speelkussen, lekker eten, workshops, jeugdprogramma en meer! Op zondag 17 september is er een doorlopend programma vanaf […]

Vrede begint met elkaar ontmoeten, zondag 24 september, 14.30u Oude Philipsgebouw

september 7, 2017 in Actueel

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september organiseren het Komitee Hoorn Helpt Vluchtelingen (Raad van Kerken, de moskeeën en de Rotaryclub Hoorn) en de Stichting Op Roet na afloop van de voorstelling Ed van Hoorn op zondag 24 september 2017 een bijeenkomst waarin ontmoeting centraal staat. Wij nodigen u uit voor de voorstelling mét nagesprek en ontmoeting met de nieuwkomers die meespelen en nieuwkomers die de voorstelling hebben gezien. We bieden een afwisselend multicultureel programma met muziek, dans, verhalen, een drankje en een hapje. […]

Genesis 1: vanaf de startzondag staat dit éne hoofdstuk centraal in diensten en andere bijeenkomsten

juli 14, 2017 in Actueel

Waarom één hoofdstuk voor het hele najaar? En dan ook nog door alle drie de predikanten? Om duidelijk te laten zien, hoe vol betekenis bijbelverhalen zijn; hoe elk woord van belang is: hoe één woord, of een zin, de aandacht kan vangen, en ons leven, voor een tijdje, bepaalt. Want daarna is er weer een andere zin, een verhaal, een woord: niets is voor altijd: er kan ook nog wat anders uitgehaald worden: dat heeft te maken met onze eigen wereld, en de plek die we er in innemen. En […]

zondag 16 juli Ds Sylvestre Hikizimana in Het Octaaf

juli 1, 2017 in Actueel

Binnenkort arriveert Ds. Sylvestre Hakizimana op Schiphol. Hij is de gast zijn van de Stichting West Friesland voor Burundi. Op zondag 16 juli gaat hij samen met dhr. Ton Heijboer voor in de dienst. Het was lang onzeker of hij een visum zou krijgen. Dat heeft hij inmiddels ontvangen, zodat nu de invulling van zijn bezoek vorm zal krijgen. Zowel tijdens als na de dienst kan hij kort iets vertellen over de projecten waar hij samen met de St. West-Friesland voor Burundi aan werkt. De opbrengst van de vastenpot dit jaar was voor deze stichting bestemd.

‘Ben jij meer welkom dan ik?’ lezing Desanne van Brederode, Het Foreestenhuis, Hoorn, 5 juli 20.00u

juni 29, 2017 in Actueel

  Desanne van Brederode, bekend als filosoof en schrijver komt naar Hoorn. Zij is lid van het Syrië Comité Nederland en zal haar visie geven op mensbeeld, menselijkheid en vluchtelingen. Woensdagavond 5 juli om 19.30 (inloop)  in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn. Ook vluchtelingen die in Hoorn wonen zullen hun verhaal houden. Iedereen is hartelijk welkom om te luisteren of mee te spreken. Komitee Hoorn Helpt Vluchtelingen