ORDE VAN DIENST voor zondag 25 maart 2018 in het Octaaf

maart 20, 2018 in Actueel

Palmzondag Organist: Gerrit v.d. Velden Voorganger: ds. Rudolf Kooiman Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Bemoediging en groet Intochtslied: Lied 118: 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juich nu met ons en wees verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s Heren naam. Wij zegenen u uit ’s Heren woning, wij zegenen u al tezaam. Korte toelichting bij Palmpasen: een dag met twee gezichten Intocht van de kinderen Wij zingen tijdens de […]

Aanvangstijd van de dienst op 18 maart in de Dorpskerk van Zwaag: is 11.00u!!

maart 16, 2018 in Actueel

Het is zondag de gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente, die in de Dorpskerk kerkt, en eens in het jaar vervroegt de gemeente haar dienst, en doet de Protestantse Gemeente ook een stapje, door de dienst een uur later te beginnen. Zodat er in gezamenlijkheid gevierd kan worden.

Actie in de 40 dagentijd

februari 27, 2018 in Actueel

Ook dit jaar zal de diaconie een actie houden voor een goed doel in de 40 dagentijd voor Pasen. Daarvoor zijn al de 40 dagen kalenders verkocht en zal op de zondagen in de 40 dagentijd( vanaf 18 februari) de vastenpot weer in de kerken staan. Het doel dit jaar is stichting Leergeld West Friesland. Op hun website kunt u informatie vinden: www.leergeldwestfriesland.nl Wat doen zij? Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kan een (tweedehands) fiets geregeld worden als een kind die niet […]

BEZINNING – ONTMOETING – SOBERE MAALTIJDEN 2018

februari 19, 2018 in Actueel

Leidmotief:‘En God zag dat het heel goed was’. (Gen. 1:31) Vrijdag 16 februari – Die chaos schept tot mensenland – Franciscaanse Beweging De ballingen in Babylonië dromen over een toekomst en doen dat in verhalen over het verleden. Het scheppingsgedicht (Gen 1,1-2), een toekomstvisioen voor bannelingen, beroofd van hun tempel en gedeporteerd naar een vijandig land, een verhaal waarin profeten hun volk een weg wijzen in de ballingschap, om ondanks de chaos van elke dag te leven in een wereld, waarvan je kunt zeggen: ‘God zag dat het goed was’. […]

Kerkbalans 2018 voorlopige resultaten

februari 4, 2018 in Actueel

Kerkbalans 2018, de voorlopige resultaten De eerste telling van de actie Kerkbalans toont een opbrengst van 187 duizend euro. Van de 876 enveloppen zijn er tot nu toe 755 enveloppen ingeleverd. Er zijn nog ruim honderd enveloppen onderweg. Maar het is verheugend en bemoedigend dat er weer een stijging valt te melden van de toezeggingen. Een stijging van zes duizend euro, wat ruim 3% is. Dit is een prachtig resultaat. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die […]

Samen in gesprek, 3 dagdelen in gesprek over geloven

januari 24, 2018 in Actueel

“Een ontdekkingsreis naar je geloof’” noemde iemand deze bijeenkomsten. In een groepje van acht tot tien personen helpen de deelnemers elkaar oude en nieuwe woorden te vinden voor wat geloven nu voor ieder inhoudt en wat het betekent in het leven van elk van de deelnemers. Om hiermee bezig te zijn is aandacht, rust en vrijuit kunnen praten erg belangrijk. Er wordt daarom niet geïnterrumpeerd en gediscussieerd. Het gaat er namelijk niet om het samen formuleren van standpunten of het trekken van gezamenlijke conclusies; Het gaat er ook niet om […]