Orde van dienst voor zondag 24 september 2017 in Het Octaaf

september 21, 2017 in Actueel

voorganger: ds. Jacob Meinders organist: Peter Zwart Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Het luiden van de klok Het consistoriegebed Orgelspel Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied: Psalm 103 : 1 en 2 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit uw graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, […]

Startzondag 17 september, Het Octaaf

september 11, 2017 in Actueel

KOM PROEVEN! S T A R T Z O N D A G De protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker houdt ** OPEN HUIS op 17 SEPTEMBER 2017 ** Een dag om te vieren en te proeven aan wat kerk en geloof ons te bieden hebben. Dat is niet alleen voor de kerkleden, maar nadrukkelijk ook voor iedere belangstellende die deze dag onze gast wil zijn. Kerkproeverij dus! ** WAT IS ER TE PROEVEN? Een dienst, speelkussen, lekker eten, workshops, jeugdprogramma en meer! Op zondag 17 september is er een doorlopend programma vanaf […]

Vrede begint met elkaar ontmoeten, zondag 24 september, 14.30u Oude Philipsgebouw

september 7, 2017 in Actueel

In het kader van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september organiseren het Komitee Hoorn Helpt Vluchtelingen (Raad van Kerken, de moskeeën en de Rotaryclub Hoorn) en de Stichting Op Roet na afloop van de voorstelling Ed van Hoorn op zondag 24 september 2017 een bijeenkomst waarin ontmoeting centraal staat. Wij nodigen u uit voor de voorstelling mét nagesprek en ontmoeting met de nieuwkomers die meespelen en nieuwkomers die de voorstelling hebben gezien. We bieden een afwisselend multicultureel programma met muziek, dans, verhalen, een drankje en een hapje. […]

Startzondag, kerkproeverij, 17 september

september 7, 2017 in Actueel

KOM PROEVEN! S T A R T Z O N D A G De protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker houdt ** OPEN HUIS op 17 SEPTEMBER 2017 ** Een dag om te vieren en te proeven aan wat kerk en geloof ons te bieden hebben. Dat is niet alleen voor de kerkleden, maar nadrukkelijk ook voor iedere belangstellende die deze dag onze gast wil zijn. Kerkproeverij dus! ** WAT IS ER TE PROEVEN? Een dienst, speelkussen, lekker eten, workshops, jeugdprogramma en meer! Op zondag 17 september is er een doorlopend programma vanaf […]

Genesis 1: vanaf de startzondag staat dit éne hoofdstuk centraal in diensten en andere bijeenkomsten

juli 14, 2017 in Actueel

Waarom één hoofdstuk voor het hele najaar? En dan ook nog door alle drie de predikanten? Om duidelijk te laten zien, hoe vol betekenis bijbelverhalen zijn; hoe elk woord van belang is: hoe één woord, of een zin, de aandacht kan vangen, en ons leven, voor een tijdje, bepaalt. Want daarna is er weer een andere zin, een verhaal, een woord: niets is voor altijd: er kan ook nog wat anders uitgehaald worden: dat heeft te maken met onze eigen wereld, en de plek die we er in innemen. En […]

zondag 16 juli Ds Sylvestre Hikizimana in Het Octaaf

juli 1, 2017 in Actueel

Binnenkort arriveert Ds. Sylvestre Hakizimana op Schiphol. Hij is de gast zijn van de Stichting West Friesland voor Burundi. Op zondag 16 juli gaat hij samen met dhr. Ton Heijboer voor in de dienst. Het was lang onzeker of hij een visum zou krijgen. Dat heeft hij inmiddels ontvangen, zodat nu de invulling van zijn bezoek vorm zal krijgen. Zowel tijdens als na de dienst kan hij kort iets vertellen over de projecten waar hij samen met de St. West-Friesland voor Burundi aan werkt. De opbrengst van de vastenpot dit jaar was voor deze stichting bestemd.