Zanggroep Glorious

image002

In 1996 had een aantal zangliefhebbers het plan opgevat een zanggroep op te richten. Dat kreeg weerklank en zo ontstond Glorious, aanvankelijk bestaande uit 3 sopranen, 3 alten, 3 tenoren en 3 bassen. Later is de zanggroep uitgebreid tot 4 x 4 leden. Met dat aantal wil Glorious blijven zingen. Tot 2005 was Peter Zwart de begeleider van het koor als dirigent en organist/pianist. Daarna nam Mia de Ruiter het dirigeerstokje over. Glorious wordt begeleid op piano en orgel door Peter Zandberg.

Glorious verleent medewerking aan kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker tevens ook in andere plaatsen in West-Friesland zijn zij in kerkdiensten te horen. Ook verlenen ze medewerking aan diensten in verpleeg- en zorgcentra.

Het repertoire bestaat uit Engelse Hymns, Songs of Praise en koormuziek van componisten als Bach, Mendelssohn, Purcell en Stainer en meer of minder bekende Engelse en Nederlandse kerkmuziek. Ook worden kerkgezangen tijdens vieringen in wisselzang met de gemeente gezongen.

Contactinformatie:
secretariaat: Froukje Veenstra-Jacobi, fjacobi @planet.nl
Het correspondentieadres is: Mw. F. Veenstra-Jacobi, Lijndraaier 27, 1625 ZK Hoorn