Sobere Maaltijden 2017

 

soup-bowl-425168_1280

 

Bezinning – Ontmoeting – Sobere Maaltijd 2017

Serie Avonden In de Veertigdagentijd

De Franciscaanse Beweging NHN (FB), de MOV-groep(en) Hoorn e.o. (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) en de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker (RvK) organiseren in 2017 weer 6 bijeenkomsten. De eerste avond wordt op de vrijdag na Aswoensdag gehouden – dat is 3 maart – de laatste is op vrijdag 7 april

 

HET LEIDMOTIEF IS DIT JAAR:  ‘EERLIJK!?’

Programma:

 3 maart – Raad van Kerken

Wereldgebedsdag-viering  - Thema: Eerlijk, of Eerlijk is Eerlijk

De viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen. Het gaat over de parabel van de arbeiders in de wijngaard, die, of ze nu maar één uur of de hele dag (12 uur) hebben gewerkt, een gelijke beloning krijgen, is dat loon naar werken?

In de Filippijnen vragen rijstboeren hulp van hun buren bij de oogst. Niemand krijgt daarvoor betaald, de oogst wordt gedeeld door allen (dakyaw) Daar willen we verder over nadenken.

10 maart – Franciscaanse Beweging (Birgitte Schäpe)  – Magere Hein of Zuster Dood?

Eerlijk is eerlijk! Iedere mens komt te sterven. Geen levend mens ontkomt eraan.

In zijn Lofzang op de schepselen (het Zonnelied) begroet Franciscus de dood als ‘onze zuster de dood’.

 

17 maart – Missie Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV)

De heer Jacques Vlaar (gepensioneerd pastoraal werker) zal spreken over het als westerling werken in een ontwikkelingsland: Wat neem je op je en wat laat je aan de plaatselijke eigen bevolking over? Wat doe jij voor hen en wat doen zij voor jou? Is er een eerlijke taakverdeling?

 

24 maart – Raad van Kerken

Valt er nog wat te kiezen of te verdienen? Hoe eerlijk is het om te (kunnen) geloven? Wat voor rol spelen we daar zelf in? Zijn onze intenties wel zo waardevrij? Op basis van enkele uitspraken van Jezus bespreken we deze vragen die betrekking hebben op kiezen of gekozen worden. Uw geloof heeft u behouden!!

 

31 maart  – Franciscaanse Beweging (Jan Louter) – De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Het behoud van de aarde als ‘ons gemeenschappelijk huis’ vraagt de inzet van iedereen.

Er wordt naar mij uitgezien. Welkom ben ik in de ‘Wijngaard van de Heer’ (Mt. 20.1-16) waar geen laatsten en eersten zijn, alleen gelijken. We zijn – gezien vanuit de franciscaanse spiritualiteit – niet zozeer rentmeesters van de natuur, maar dienaren.

 

7 april – Missie Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV)

Deze avond gaat het over het Straatpastoraat. Straatpastor Esther Jeunink zal vertellen hoe afhankelijk ze in haar werk is van de ‘vrije’ medewerking van haar cliënten. Wat brengt zij op voor hen en wat moeten ze zelf opbrengen in het onderlinge contact? En wat mag er aan medewerking verwacht worden van de instanties? Is dat eerlijk?

 

De 6 bijeenkomsten worden gehouden in Kerkelijk centrum het Octaaf,  JD Pollstraat 1 in Hoorn op de vrijdagavonden van 18.00 – 19.30 uur. De bijdrage is € 5,- per keer, dit is ter dekking van de onkosten en tevens een bijdrage aan Vluchtelingenwerk Noord-West-Nederland/team West Friesland.

 

Opgeven: Uiterlijk tot de donderdag voorafgaande aan de maaltijd, na 16.00 uur, bij Nel Terlouw tel: 0229 218190, nel.gerrit.terlouw@hetnet.nl of Jan Louter tel: 0229 236512, jan.louter@planet.nl

We vragen u vriendelijk zelf een soepkom en lepel mee te nemen. Voor soep en brood wordt gezorgd.