Ouderenbond PCOB

PCOB afd. Hoorn e.o.
p/a Breeuwer 63
1625 AD Hoorn
Email: pcob-hoorn@live.nl
Tel. 0229-230942

Beste heer en/of mevrouw,
Graag vertel ik u hieronder over de PCOB.
De plaatselijke PCOB-afdeling is aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband van de Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Door onder één noemer namens twee ledenverenigingen de belangen te behartigen, kan KBO-PCOB nu spreken namens circa 300.000 ouderen. Dat draagt bij aan een stevige positie van ouderen. Ook als gesprekspartner voor diverse invloedrijke partijen staan we samen sterker dan alleen. De vereniging PCOB en de vereniging Unie KBO blijven beiden bestaan. De ondersteuning aan afdelingen en leden wordt vanuit het nieuwe gezamenlijke bureau gecontinueerd. Dat nieuwe bureau is sinds 2017 gevestigd in Utrecht:
• KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
tel. 030-3400600
e-mail: info@kbo-pcob.nl

Onze lokale PCOB-afdeling organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten in een zaal van het kerkelijk centrum “Het Octaaf” in Hoorn. Op deze bijeenkomsten is er niet alleen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar er worden ook leuke en interessante presentaties en lezingen gegeven.
De leden zijn belangrijke aangevers van sprekers, die door het bestuur voor de bijeenkomsten kunnen worden uitgenodigd.
z.o.z.
Het lidmaatschap van de PCOB kent meerdere voordelen:
• Tien keer per jaar ontvangt U het in ‘fullcolour’ uitgevoerde landelijke blad KBO-PCOB MAGAZINE, met een veelheid aan interessante interviews en artikelen, leuke reisaanbiedingen, speciale aanbiedingen tegen aantrekkelijke prijzen uit de PCOB-Webwinkel, enz.
• Verder ontvangt U negen keer per jaar onze ‘eigen’ Nieuwsbrief met informatie over onze plaatselijke activiteiten.

En dan zijn er nog de volgende voordelen:
• Tot wel 10% korting op collectieve ziektekosten- en/of schadeverzekeringen, herkeuring voor verlenging van uw rijbewijs, en “apetito”-maaltijden.
• Belangenbehartiging op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, financiën, identiteit en vervoer.
• Gemeenschappelijke activiteiten vanuit identiteit en zingeving.
• Bij voldoende belangstelling een dagtocht met een touringcar voor een schappelijke prijs.
• Diverse zomeractiviteiten.
• Hulp bij belastingaangiftes, aanvraag huur- en zorgtoeslag.
• Een informatieve PCOB-website.
Neem eens een kijkje op www.pcob-hoorn.nl

En dat alles voor een jaarlijkse contributie van € 35,00 per individueel lid of
€ 55,00 per echtpaar.
Genoeg redenen dus om lid te worden van de PCOB.
Wij nemen binnenkort contact met U op om te horen of we u als nieuw lid van de PCOB-afdeling Hoorn mogen noteren. U kunt ook gebruik maken van bijgaand aanmeldingsformulier om u direct als lid aan te melden bij de secretaris:
H. de Bruijn, Breeuwer 63, 1625 AD Hoorn, of per email: pcob-hoorn@live.nl

Met vriendelijke groet,
Hans de Bruijn.