Ouderenbond PCOB

De Protestante Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke organisatie die de belangen van 50-plussers behartigt. De bond is een waardevolle eigentijdse organisatie van, voor en door 50-plussers.
Er zijn 360 plaatselijke PCOB-afdelingen aangesloten. De afdeling Hoorn (>200 leden) is daar één van.

Waarom lid worden van de PCOB?
1. Voor de behartiging van uw belangen in politiek en maatschappij, zowel internationaal, landelijk, provinciaal als plaatselijk.
2. Voor onderlinge steun en solidariteit.
3. Voor praktische adviezen, tips en informatie.
4. Voor het maandelijks ledenblad, vol actuele informatie en achtergrond artikelen.
5. Voor onze plaatselijke nieuwsbrief.
6. Voor contacten en vriendschap.

Ja, waren alle 50+ers maar lid, dan konden we de belangen van vele ouderen nog beter aanpakken, maar helaas is dat niet zo.
Denk er maar eens over na, wij doen goed werk, en uw lidmaatschap (en de € 25,00 per jaar) versterkt ons al.
Het heeft vele voordelen voor u. We groeien  maandelijks en dat is hoopvol.

De activiteiten die wij organiseren of aan deelnemen:
Iedere derde woensdag van de maand m.u.v. de maanden juni t/m aug. vindt er een ledenmiddag plaats in het Kerkelijk centrum”Het Octaaf” aan de J.D. Pollstraat 1 te Hoorn, aanvang 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. Deze middagen zijn zinvol, met behandeling van actuele onderwerpen en goede inleiders.
Zie voor de eerstvolgende bijeenkomsten een andere pagina.

Vanzelfsprekend worden alle leden apart uitgenodigd via de Nieuwsbrief van deze maand, maar niet iedere 55+er is lid en heeft misschien toch wel belangstelling. Als u toevallig deze kerk-website raadpleegt weet u dit. Komt u gerust naar het Octaaf. Lid worden kan, maar hoeft natuurlijk niet, één extra euro voor de koffie en zo komen we wel uit de kosten.

Wij behartigen veel belangen voor 50 à 55+ers, o.a. rijbewijs-keuring voor 25 euro en maken ons sterk om ook in de toekomst huisartsen dicht bij huis te houden.
Misschien kunt u, vanuit uw ervaring, ook nog wat doen voor de ouderen en bent u zich daar niet altijd van bewust.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een bestuurslid.

Bekijk ook de website van PCOB Hoorn

Bestuur

Dhr J. Serier voorzitter  tel 0229-233098
Mw. M. Terpstra, voorzitter tel. 0229-263759
Dhr. J. Kuijper, penningmeester tel. 0229-756980
Dhr. E. Bakker, secretaris tel. 0229-231592, pcob-hoorn @live.nl
Dhr. S.K. de Boer, PR en ledenadm. tel. 0229-248421, sk.de.boer @quicknet.nl
Fam. Van Engelenhoven, Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief,
Mauritsstraat 34 1623 JV Hoorn tel. 0229-215573, c.van.engelenhoven @zonnet.nl