Bijbel Beweegt

Op 7 juni 2017  heeft de werkgemeenschap vergaderd in Hoorn, in Het Octaaf. De werkgemeenschap is het gezelschap van alle predikanten, in ons geval van de classis Hoorn Enkhuizen. De vorige vergadering is afgesproken dat het thema die morgen zou zijn: de bijbel beweegt.

Na het rondje van zaken die spelen in de gemeentes, en onze bezigheden, mooie gebeurtenissen, zorgen maar ook plannen en ideeën, die we delen onder het genot van koffie, begeven we ons naar de kerkzaal, waar we onder leiding van ds Tineke van Lente-Griffioen een bijbel in beweging-programma doen.

Aan de orde is het verhaal van de Kananeese vrouw uit Matteüs 15.Het thema dat we gaan onderzoeken: vreemdeling zijn. Kunnen we dichter bij de ervaring komen van een vreemdeling te zijn? voelen we ons zelf wel eens vreemdeling? hoe is dat? Door middel van eenvoudige opdrachten verkennen we het thema. TEnslotte leven we ons in in het verhaal.

De opdrachten tot beweging brengen de verbeelding rond het thema en de personen die in het verhaal een rol spelen, op gang. Opvallend is, dat deze predikanten, geschoold in de bijbel en exegese, aangeven het verhaal nog nooit zó te hebben ervaren. Zó gevoeld wat Jezus misschien heeft beleefd: zo dicht bij het verhaal geweest.

Iemand spreekt uit van te voren zich hier toe niet in staat te hebben geacht, of gedacht zich hiertoe laten verleiden. Het was laagdrempelig genoeg om mee te doen. Het was verrassend, en opende de ogen voor méér. Complimenten aan de leiding. Het zou zo mooi zijn als ook meer gemeenteleden een dergelijke ervaring opdoen.

De vergadering wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. We zingen een nog niet heel bekend lied uit het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk